Igét hirdet: Cselovszky Ferenc, a Pesti Evangélikus Egyházmegye esperese