Exc. Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, Láng András címzetes prépost és dr. Sztankó Attila dunaharaszti plébánossal a házasság szentségéről és a közösség erejéről beszélget
dr. Bors András, a dunaharaszti Szent Imre Egyházközség világi elnöke