Az istentiszteleten megismételjük, megerősítjük a házasságkötéskor a református templomban elhangzó esküt/fogadalmat előbb a férjek és majd a feleségek. Ezt követően a házaspárok közös áldásban részesülnek.
Szeretettel várunk minden házaspárt!
Részletek: www.reformatustemplom.hu