Közreműködő: Lutheránia Énekkar
Vezényel: dr. Kamp Salamon karnagy
Igét hirdet: Dr. Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus lelkész